Ce este Microeconomia?

The best protection against click fraud.

La fel ca majoritatea definițiilor din economie, există o mulțime de idei concurente și modalități de a explica termenul de microeconomie. Fiind una dintre cele două ramuri ale studiului economiei, este esențială o înțelegere a microeconomiei și modul în care se raportează la cealaltă ramură, macroeconomia. Chiar și așa, ar trebui ca un student să apeleze la internet pentru răspunsuri, el sau ea ar găsi o multitudine de modalități de a aborda întrebarea simplă, „ce este microeconomia?” Iată un eșantion cu un astfel de răspuns.

Cum un dicționar definește microeconomia

Economistul Dicționar de economie definește microeconomia drept „studiul economiei la nivelul consumatorilor individuali, grupuri de consumatori sau firme”, menționând că „preocuparea generală a microeconomiei este alocarea eficientă a resurselor rare între utilizări alternative, dar mai precis implică determinarea prețului prin comportamentul optimizant al agenților economici, cu consumatori maximizarea utilității și firme maximizarea profitului."

instagram viewer

Nu există nimic fals despre această definiție și există multe alte definiții autoritare care sunt doar variații ale acelorași concepte de bază. Dar ceea ce poate lipsi această definiție este un accent pe conceptul de alegere.

O definiție mai generală a microeconomiei

Mai degrabă, microeconomia se ocupă de decizii economice luate la un nivel scăzut sau micro, spre deosebire de macroeconomie care abordează economia de la nivel macro. Din acest punct de vedere, microeconomia este uneori considerată punctul de plecare pentru macroeconomia studiului, deoarece are o abordare mai „de jos în sus” pentru analiza și înțelegerea economiei.

Această piesă din puzzle-ul microeconomiei a fost surprinsă de definiția The Economist în sintagma „individ consumatori, grupuri de consumatori sau firme. ”Ar fi mai ușor să se adopte o abordare ceva mai simplă la definire microeconomie. Iată o definiție mai bună:

"Microeconomia este analiza deciziilor luate de către indivizi și grupuri, factorii care afectează acele decizii și modul în care aceste decizii îi afectează pe ceilalți."

Deciziile microeconomice ale întreprinderilor mici și ale persoanelor sunt motivate în principal de considerente de costuri și beneficii. Costurile pot fi fie în termeni de costuri financiare cum ar fi costurile fixe medii și costuri variabile totale sau pot fi în termeni de costuri de oportunitate, care iau în considerare alternativele anterioare. Microeconomia consideră atunci tiparele ofertei și cererii ca fiind dictate de agregatul deciziilor individuale și de factorii care influențează aceste relații cost-beneficiu. În centrul studiului microeconomiei se află analiza comportamentelor de piață ale indivizilor din pentru a înțelege mai bine procesul de luare a deciziilor și modul în care acesta afectează costul mărfurilor și Servicii.

Întrebări comune privind microeconomia

Pentru a realiza această analiză, microeconomiștii iau în considerare întrebări de genul „ce determină cât va economisi un consumator?” si cat de mult ar trebui o firmă să producă, având în vedere strategiile pe care le folosesc concurenții lor? "și„ de ce oamenii cumpără atât bilete de asigurare, cât și bilete de loterie? "

Pentru a înțelege relația dintre microeconomie și macroeconomie, contrastează aceste întrebări cu una care ar putea fi întrebat de către un macroeconomist, cum ar fi „cum influențează o schimbare a ratelor dobânzii la nivel național economii?

instagram story viewer